In de tweede week van Februari wordt er een proefopstelling gemaakt voor de aanlichting van de Petruskerk.

Een team van deskundige waaronder de monumenten commissie Uden  gaan samen met het lichtontwerpburo Lux Lab

beoordelen welke verlichting  het beste past bij deze monumentale kerk.

Direct daarna kan met het offerte traject begonnen worden.

Het project ligt nog steeds op schema hetgeen betekend dat dit najaar de Petruskerk weer volop in het licht zal staan.

Leave a Reply